El Bufet ATIENZA-ABOGADOS és un projecte professional iniciat des de fa més de deu anys per LUIS ATIENZA ALARCON. Advocat fiscal i Inspector d’Hisenda de l’Estat excedent, després del seu pas per l’Administració Tributaria de gairebé 20 anys.

Durant la seva trajectòria com Inspector va duu a terme càrrecs de rellevància en la inspecció tributaria, en la recaptació (Cap de la Unitat Regional de Procediments Especials de 1999 a 2002) i en l’àrea de gestió tributaria (Administrador de la AEAT a Cornellà de Llobregat de 2002 a 2005). A més a més, té l’especialitat d’inspecció de duanes i impostos especials.

Després d’iniciar la seva trajectòria professional en el sector privat, ell s’ha dedicat principalment a l’assessorament i planificació fiscal d’empreses i particulars. També a la defensa de procediments administratius d’inspecció i recaptació i de l’àmbit penal. Durant aquesta etapa ha tingut l’oportunitat de participar en els assumptes més rellevants de l’actualitat judicial i mediàtica del país.

Consolidat el despatx com una boutique jurídica, va decidir iniciar una nova etapa a les oficies de C/Diputació nº278, expandint el nombre de professionals que participaven en el projecte. Sense perdre en cap moment el contacte directe i immediat amb el client, sent l’objectiu principal del despatx el millor interès i resolució dels seus problemes.