ATIENZA-ABOGADOS

Bufet d’advocats especialitzat en procurar el millor assessorament fiscal i defensa possible en conflictes amb l’Administració Tributaria.

ATIENZA-ABOGADOS

Disposi del millor suport i assistència en la seva presa de decisions. Més de 20 anys d’experiència a l’Administració Tributaria i en l’exercici privat.

ATIENZA-ABOGADOS

Tracte directe i immediat amb el client. El seu assumpte és prioritari i el porten els millors professionals personalment.

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ D’ATIENZA-ABOGADOS

Assesorament fiscal i comptable recurrent a empreses i persones físiques amb elevat patrimoni.

Planificació fiscal d’operacions empresarials.

Planificació de la successió empresarial.

Defensa fiscal contra inspeccions tributaries i altres procediments administratius.

Contenciosos administratius tributaris.

Suport en la defensa penal contra delictes contra la Hisenda Pública i altres delictes econòmics.

Assessorament a persones I empreses no residents que desitgin establir-se al nostre país.

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ D’ATIENZA-ABOGADOS

Assesorament Fiscal:

Assesorament fiscal i comptable recurrent a empreses i persones físiques amb elevat patrimoni.

Planificació fiscal d’operacions empresarials.

Planificació de la successió empresarial.

Defensa fiscal contra inspeccions tributaries i altres procediments administratius.

Contenciosos administratius tributaris.

Suport en la defensa penal contra delictes contra la Hisenda Pública i altres delictes econòmics.

Assessorament a expatriats.

Assessorament fiscal internacional per a empreses.

Assessorament fiscal per a No Residents.

Defensa fiscal. Suport en litigi per a estrangers.